Místostarosta města Václav Grünwald a tým všech generací

Máme cíl:
Moderní Bakovsko s vizí a úsměvem.

hero

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

Jmenuji se Václav Grünwald, jsem místostarostou města Bakova nad Jizerou a profesionální hasič. Rád bych Vám představil naše hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO), které se uchází o Váš hlas v říjnových komunálních volbách.

Nejsme politickou stranou, ale týmem občanů všech věkových generací, různých profesí a dovedností. Spojuje nás dlouhodobá práce pro naše město a osobní zájem o jeho další rozvoj.

Jako místostarosta města realizuji investiční akce na Bakovsku. Jsem rád, že se nám v minulém období podařilo uskutečnit mnoho z nich: Příkladem může být budova mateřské školy a sokolovny, místní komunikace, chaty ve volnočasovém areálu či projekty na zřícenině Zvířetice.

Do dalšího rozvoje Bakovska chceme vnést jednoznačně systém, strategii a dlouhodobou vizi. Chceme realizovat další důležité projekty s jasnými záměry, souvislostmi a termíny. Budeme rozvíjet projekt identity Bakovska – Rozcestí středního Pojizeří, utvářet podmínky pro rodinný život i důstojné stáří, podporovat drobné podnikatele a vzájemnou sounáležitost mezi občany.

Pokud Vám naše vize dává smysl, budeme rádi, podpoříte-li náš tým v říjnových volbách.

Děkujeme.

– Václav Grünwald –
vedoucí kandidátky OMMO

Naše videomedailony

{{ video.name }}

Dejme Bakovsku smysl a směr

Dejme Bakovsku směr
1

Bakovsko moderním místem
pro život všech generací

Budeme vytvářet podmínky pro pohodový rodinný život i důstojné stáří v pěkném prostředí. Budeme podporovat sounáležitost, úctu a vzájemnou pomoc mezi občany.
2

Bakovsko jako celek
– nejen Bakov nad Jizerou

Uvažujeme v širokém kontextu: Bakovsko považujeme za region, který chceme rozvíjet jako celek. Investice a úsilí budeme proto směřovat plnohodnotně i do našich obcí.
3

Aktivní dotační a investiční program

Vytvoříme ucelený program pro aktivní získávání dotací a investic na Bakovsko, který podpoříme také moderní propagací regionu v rámci projektu identity.
4

Podpora drobných podnikatelů
a místních spolků

Budeme cíleně podporovat naše drobné podnikatele a veškeré spolky na Bakovsku nejen finančně, ale i promyšleným systémem moderní propagace.
User

Kdo jsme?

Jsme OMMO – Občané městu, město občanům: Hnutí občanů Bakovska všech generací, které spojuje práce a zájem o naše město a kraj, ke kterému máme osobní vztah.

?

Proč to děláme?

Jednoduše: Máme rádi Bakov nad Jizerou a práce nás baví. Jsme přesvědčeni, že náš region má obrovský potenciál, který můžeme společnými silami a s Vaší pomocí plně rozvinout.

User

Jaká je naše vize?

Naším cílem je posunout Bakovsko směrem k modernímu místu pro život všech generací. Město a naše obce chceme rozvíjet systematicky a koncepčně jako celek na základě dlouhodobé strategie.

User

Jaké jsou naše priority?

V oblasti stavebních projektů je to revitalizace a oživení náměstí, rozvoj mateřské a základní školy, volnočasového areálu, odkanalizování místních částí a záchrana Zvířetic. Obecnou prioritou je podpora drobných podnikatelů, utváření podmínek pro rodinný život a důstojné stáří.

Jaké jsou naše cíle pro Bakovsko

Co chceme vytvořit v našem městě?

Obrázek
Obrázek

Stavební a investiční projekty

revitalizace Mírového náměstí | výstavba Na Výsluní | rekonstrukce ZŠ | opravy místních komunikací | odkanalizování místních částí | stabilizace zříceniny Zvířetice

Podnikání

aktivní utváření podmínek pro rozvoj drobného podnikání ve všech směrech včetně finančních a dalších benefitů | systematický program moderní propagace podnikatelů

Fungování města a zpětná vazba

zavedení aplikace „Lepší místo“ pro přímou účast občanů na zlepšování stavu města s objektivní zpětnou vazbou | zlepšení práce městské policie

Sociální a zdravotní služby

zlepšování dostupnosti zdravotní péče a sociálních a zdravotních služeb | zlepšování osvěty v oblasti služeb pro seniory

Oživení centra města

svedení cyklostezky Greenway Jizera do centra města | odkup OD Jizera pro vytvoření multifunkčního domu s infocentrem a restaurací

Kultura a sport

podpora bakovských spolků a akcí v oblasti kultury a sportu | rozvoj projektů na zřícenině Zvířetice

Vzdělávání

systematický rozvoj základní a mateřské školy dle potřeb moderního vzdělávání a zvyšujících se kapacitních nároků

Volnočasové aktivity

zlepšení kvality vody a vybudování dětského brouzdaliště ve volnočasovém areálu | výstavba a rozvoj dětských hřišť ve městě a v obcích

Naši kandidáti 2018

Stáhněte si kandidátní listinu

{{ candidate.name }}

Kontaktujte nás

Zpráva odeslána